Oferta edukacyjna dla kandydatów do Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

 W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy rekrutację uzupełniającą do dwóch dwujęzycznych klas drugich z językiem angielskim. W obu klasach uczniowie realizują rozszerzony, innowacyjny program z matematyki oraz języka polskiego. Nauczanie dwujęzyczne odbywa się na lekcjach geografii i fizyki. Ponadto na zajęciach języka angielskiego uczniowie pracują metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) integrującą treści z języka obcego i przedmiotów ogólnokształcących.

Od roku 2014 nasi uczniowie rozwijają swoje kompetencje w oparciu o nasz szkolny projekt edukacji mobilnej „iPad w edukacji”. Zajęcia odbywają się z użyciem iPadów, iMaców oraz e-podręczników. Nauczyciele i uczniowie korzystają z wielu atrakcyjnych aplikacji edukacyjnych - również w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Każdy uczeń w trzyletnim cyklu kształcenia będzie miał możliwość korzystania w naszym gimnazjum z różnorodnej, nowoczesnej oferty edukacyjnej.

Przedmioty humanistyczne:

- innowacyjny program języka polskiego,
- debaty oksfordzkie w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, „Szkoła Autonomicznych Mówców”,
- projekt szkolny Patriota 2.0 w ramach zajęć historii,
- zajęcia z edukacji filmowej w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej,
- lekcje i wieczory teatralne, teatr w „Autonomiku”,
- udział w zajęciach w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w ramach umowy patronackiej, zajęcia z twórczego pisania.

Język angielski:

- innowacyjny program nauki języka angielskiego w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania (6 godzin) z zastosowaniem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) integrującej treści z języka obcego i przedmiotów ogólnokształcących,
- udział w programach e-Twinning, Global Lattitiude Volunteering oraz w zajęciach z native speakerami,
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego: „LitLab” (kreatywne pisanie w oparciu o literaturę anglojęzyczną), anglojęzyczna grupa teatralna,
- współpraca z Instytutem Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją BETWEEN.POMIĘDZY w ramach umowy patronackiej, udział w cyklicznych warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu,
- przygotowanie do egzaminów certyfikatowych FCE, CAE.

Język niemiecki:

- poszerzony program nauczania (3 godziny tygodniowo plus 1 godzina zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu certyfikatowego) w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania,
- wymiana młodzieży ze szkołą w Kiel, przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- przygotowanie do egzaminów certyfikatowych Fit in Deutsch 2, ZD oraz DSD (w liceum istnieje możliwość kontynuacji przygotowań do egzaminu DSD II, który uprawnia do studiowania na uczelniach w Niemczech).

Język hiszpański:

- poszerzony program nauczania (3 godziny tygodniowo plus 1 godzina zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu certyfikatowego DELE) w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania,  
- tygodniowe wyjazdy edukacyjne do szkół językowych w Madrycie i Barcelonie,
- współpraca ze szkołami na Teneryfie i w Oviedo w ramach programu Erasmus +.

Matematyka:

- innowacyjny program matematyki z wykorzystaniem najnowszych technologii i metody projektowej,
- współpraca z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość na podstawie umowy patronackiej, udział w projektach, wykładach,
- współpraca z Wydziałem Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, udział w międzyszkolnych meczach matematycznych, wykładach,
- zajęcia z wykładowcami Uniwersytetu Gdańskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Przedmioty przyrodnicze:

- dwujęzyczny program z geografii i fizyki,
- udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
- udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
- zajęcia z astronomii w Obserwatorium Astronomicznym w Gdańsku,
- współpraca z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, zajęcia, warsztaty.

Nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności poprzez różnorodne formy nauki   m. in. projekty, zajęcia na uczelniach wyższych, indywidualne rozwijanie uzdolnień przy wsparciu tutora. Będą uczestniczyć w projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, rozwijać swoje pasje, korzystając z bogatej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych, indywidualnych konsultacji przedmiotowych oraz biorąc udział w specjalnym cyklu przygotowań do konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.
Nasi absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki dwujęzycznej z językiem angielskim w Sopockim Autonomicznym Liceum.