Urszula Rodzik – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta
Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej (w tym diagnozie kompetencji matematycznych). Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze uzdolnień i trudności edukacyjnych dzieci.
Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się (w tym trudności w uczeniu się matematyki).
rodzik.urszula@gfo.pl

Katarzyna Topór - psycholog
Pracuje z dziećmi i młodzieżą.
Udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego rodzicom i dzieciom. Prowadzi treningi, zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów szkolnych i emocjonalnych. Prowadzi także konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.
topor.katarzyna@gfo.pl

Artur Lewandowski – psycholog, diagnosta
Wspiera uczniów przeżywających kryzysy związane z rozmaitymi wydarzeniami w ich życiu i pomaga w poszukiwaniu nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.
Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.
lewandowski.artur@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni Magdalena Kielbratowska, kielbratowska.magdalena@gfo.pl 

Kontakt: 58 551 37 49 w. 36

Godziny pracy pracowników w Poradni PPP Osiek w roku szkolnym 2018/2019
poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek
Urszula Rodzik  - 815 - 1415  - 1130 - 1430  -
Katarzyna Topór 830 - 1230 805 - 1305 805 - 1305 805 - 1305 -
Artur Lewandowski 1. tydz. miesiąca 800 - 1400
800 - 1300 1000 - 1500 800 - 1400 -
2. tydz. miesiąca 800 - 1400 800 - 1300 1000 - 1500 - 800 - 1300
3. tydz. miesiąca 800 - 1400 800 - 1300 1000 - 1500 800 - 1400 -
4. tydz. miesiąca 800 - 1400 800 - 1300 - 800 - 1400 800 - 1300