Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkołach GFO

2017/18

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Osiek, we współpracy z opiekunami klas i nauczycielami wszystkich przedmiotów, z pasją, uważnością, wieloaspektowo i twórczo realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Doradztwo zawodowe jest ważnym elementem w procesie kształcenia młodzieży w szkołach GFO. Obserwujemy rosnące zainteresowanie młodzieży i rodziców, oferowanym wsparciem w procesie podejmowania ważnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także ukształtowanie umiejętności umożliwiających mu w przyszłości aktywne i elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. Zapewniamy uczniom szkół GFO profesjonalną pomoc w wyborze ścieżki dalszego kształcenia, określenia predyspozycji zawodowych i analizy swojego potencjału.

Zadanie to realizujemy poprzez trzy moduły pracy doradczej:

1. Poznanie siebie, rozwój samoświadomości:

- mocne i słabe strony;

- umiejętności współpracy w grupie;

- uzdolnienia kierownicze;

- cechy temperamentu (aktywność, emocjonalność, umiejętność pracy pod presją czasu).

2. Poznawanie zawodów oraz rynku pracy.

3. Planowanie kariery i dalszej drogi kształcenia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych. Przeprowadzamy również diagnozę predyspozycji edukacyjno – zawodowych na podstawie wywiadu z uczniem (uzupełnionym o informacje od rodziców/opiekunów) oraz testów, kwestionariuszy i ankiet. Diagnoza obejmuje analizę:

- zainteresowań i mocnych stron ucznia,

- temperamentu (emocjonalność, reagowanie na sytuacje trudne, umiejętność koncentracji, praca pod presją czasu),

- umiejętności pracy w zespole i kompetencji społecznych,

- predyspozycji zawodowych,

- możliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 

Gimnazjum

Klasa II

Zajęcia warsztatowe:

Dobry kierownik czyli kto? – czy mam zdolności przywódcze.

Znam swoje zdolności i mocne strony.


Klasa III

Zajęcia warsztatowe:

Wybieram szkołę - wybieram swoją przyszłość (zapoznanie ze ścieżkami kształcenia, stawianie sobie celów, kryteria wyboru szkoły czy profilu).

Indywidualne rozmowy z każdym uczniem na podstawie ankiet, testów, kwestionariuszy i obserwacji.

 

W Sopockich Szkołach Autonomicznych:

- Agnieszka Gurzyńska – Ellwart, psycholog, doradca zawodowy

- Sylwia Solecka - psycholog